Hà Hiệu với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
07:30' 10/04/2012 (GMT+7)

Những năm qua, bên cạnh việc tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Cựu chiến binh xã Hà Hiệu (Ba Bể) còn gắn cuộc vận động với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Cựu chiến binh tích cực phát triển kinh tế gia đình
Cựu chiến binh xã Hà Hiệu tích cực phát triển kinh tế gia đình

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mà trước hết là công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Cựu chiến binh xã Hà Hiệu đã tập trung tuyên truyền, tập hợp, phát triển hội viên. Hội luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị cho hội viên, duy trì đều đặn nề nếp sinh hoạt hội. Đặc biệt trong các năm gần đây, hội đã chủ động gắn phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp.

 

Thực hiện một trong các nội dung của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” là vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, Hội Cựu chiến binh xã Hà Hiệu đã tổ chức động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững, đẩy mạnh công tác tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Với tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn vốn vay của ngân hàng Chính sách Xã hội, hội đã tín chấp cho hội viên vay. Đến nay, tổng số dư nợ là trên 1,5 tỷ đồng với 64 lượt hội viên được vay vốn. Nguồn quỹ này được quản lý và sử dụng đúng mục đích đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên trong lúc khó khăn để sản xuất, kinh doanh.

 

Cùng với đó, Hội thường xuyên vận động hội viên hưởng ứng phong trào các đề án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cách nghĩ cách làm, xóa bỏ tập tục lạc hậu tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề dịch vụ. Nhiều gia đình cựu chiến binh đã chuyển sang lao động bằng cơ khí như: trang bị máy cày tay và các công cụ khác, đại lý vật tư nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng…

 

Để hỗ trợ các chủ trương, mục đích trên hội phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể tập huấn nâng cao năng lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với hàng trăm lượt cán bộ, hội viên tham gia bằng những việc làm cụ thể  đời sống tinh thần, vật chất của hội viên từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm mạnh, năm 2007 toàn hội có 51/112 hộ hội viên nghèo, chiếm 45,5%. Đến năm 2011, chỉ còn 5/127 hộ nghèo, chiếm 4% và 2 hộ cận nghèo chiếm 1,6%.

 

Đồng chí Lê Ngọc Lợi, Chủ tịch UBND xã Hà Hiệu cho biết: Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ việc học tập đã xuất hiện nhiều tấm gương làm theo lời Bác, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn địa phương, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Ghi nhận những kết quả Hội Cựu chiến binh xã đạt được, 5 năm qua đã có 10 lượt tập thể và 25 cá nhân được UBND các cấp khen thưởng./.

Phạm Ngân
 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,