Điểm mới trong Hội thi "Dân vận khéo" năm 2019

Thứ Tư, 25/09/2019, 09:37 [GMT+7]
.

Hội thi “Dân vận khéo” được tổ chức trong tháng 10/2019 tới đây, sẽ có một số điểm mới so với hội thi lần trước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, ý nghĩa đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Một tiểu phẩm của Văn phòng Tỉnh đoàn trong Hội thi “Dân vận khéo” của Đảng ủy các cơ quan tỉnh
Một tiểu phẩm của Văn phòng Tỉnh đoàn trong Hội thi “Dân vận khéo” của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 4/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" năm 2019 và Hướng dẫn số 01-HD/BDVTU ngày 26/4/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức hội thi. Theo đó, trong quý III/2019 các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức xong hội thi "Dân vận khéo" cấp huyện và lựa chọn các đội tiêu biểu tham dự hội thi cấp tỉnh. Hiện nay, các đơn vị đang tích cực chuẩn bị cho hội thi sắp tới.

Hội thi lần này có nhiều điểm mới như: Thứ nhất, về thành phần tham gia thi, trong 5 thành viên có ít nhất 2 thành viên là mô hình, điển hình dân vận khéo của địa phương, đơn vị. Điểm mới thứ 2, về nội dung thi tiểu phẩm cũng có yếu tố mới, yêu cầu các đội thi sẽ tái hiện quá trình xây dựng mô hình dân vận khéo thực tiễn tại địa phương, đơn vị trong tiểu phẩm. Điểm mới thứ 3 là phần thi trả lời câu hỏi của giám khảo, câu hỏi được đặt ra từ nội dung tiểu phẩm của mỗi đội thi, nghĩa là hỏi về đúng mô hình thực tiễn của địa phương, đơn vị đó.

Việc đặt ra các yếu tố mới này trong hội thi gắn với mục đích, ý nghĩa của Hội thi, cũng chính là một giải pháp trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên và nhân rộng các mô hình, điển hình làm “Dân vận khéo”. Thành viên hội thi là các mô hình, điển hình của các địa phương, đơn vị sẽ trực tiếp chuyển tải đến hội thi những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm dân vận khéo của địa phương, đơn vị mình. Qua các tiểu phẩm sẽ cho chúng ta thấy những sáng kiến hay, cách làm sáng tạo của các mô hình “Dân vận khéo” ở mỗi địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phan Thị Na- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Nhìn từ kết quả hội thi và để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác dân vận khéo, trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án. Ngoài ra, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực tham mưu, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ chú trọng mấy nhiệm vụ, giải pháp như:

Một là, tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”, đặc biệt là phối hợp gửi bài tham gia hội thi viết về tấm gương điển hình Dân vận khéo gửi đến hội thi do Ban Dân vận Trung ương và Hội Nhà báo tổ chức, đây chính là kênh tuyên truyền, giới thiệu tốt nhất về mô hình của Bắc Kạn với các địa phương trong cả nước.

Hai là, biên soạn và phát hành cuốn tài liệu về mô hình điển hình Dân vận khéo tiêu biêu của tỉnh; tổ chức hoạt động phát động “Tháng dân vận” và tham mưu tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh vào ngày 9,10/10 tới, đúng dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; 70 năm Ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”; 20 năm Ngày Dân vận cả nước.

Ba là, tập trung làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong quá trình đăng ký, tổ chức thực hiện. Tập trung kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình theo đúng hướng dẫn của tỉnh. Rà soát, đặt tên các mô hình phải rõ ai làm, làm dân vận khéo như thế nào, đối tượng cần hướng tới dân vận khéo là ai. Cuối năm hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc đánh giá công nhận mô hình đạt tiêu chí.

Bốn là, trong năm 2020 sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết Đề án, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các mô hình Dân vận khéo tiêu biểu của tỉnh giai đoạn 2018-2020./.

Duy Khánh