Thị xã Bắc Kạn trên đường đi lên thành phố: Tập trung hoàn thành các tiêu chí theo quy định

Thứ Năm, 14/08/2014, 13:58 [GMT+7]
.

Bên cạnh những kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TU, thị xã Bắc Kạn cũng gặp phải những khó khăn nhất định. trong việc hoàn thiện các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Để giải quyết những khó khăn còn tồn tại, hoàn thiện các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị...

 

Trụ sở hợp khối Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Bắc Kạn đang được thi công. 

 


Trước kia so với tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã Bắc Kạn vẫn còn một số tiêu chuẩn chưa đạt như mới có 50% đơn vị hành chính cấp phường, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị, quy mô về dân sKa... Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ; kiến trúc cảnh quan đô thị, không gian công cộng, công trình kiến trúc tiêu biểu chưa đạt…Để giải quyết những vấn đề đó, Nghị quyết số 24/NQ-TU của Tỉnh ủy đã gắn trách nhiệm, vai trò của các cấp, ngành đối với từng chỉ tiêu được giao. Tiếp đó, ngày 29/7/2013 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND tập trung nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh để xây dựng thị xã Bắc Kạn đạt tiêu chuẩn thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015. Thị ủy thị xã Bắc Kạn cũng ban hành chỉ thị về xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015, theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Bắc Kạn yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

 

Với những nỗ lực đó, đến nay thị xã Bắc Kạn đã triển khai hiệu quả trên các mặt kinh tế - xã hội – an ninh - quốc phòng; xây dựng Đề án thành lập phường Xuất Hóa, Huyền Tụng và Đề án thành lập thành phố Bắc Kạn. Tổ chức họp các thôn, tổ lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án, kết quả có 99% cử tri đại diện hộ gia đình nhất trí việc xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn thành thành phố Bắc Kạn. HĐND thị xã Bắc Kạn và HĐND 8 xã, phường đã tổ chức kỳ họp thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Bắc Kạn trực thuộc tỉnh. Tại kỳ họp chuyên đề tháng 4/2014, HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua Nghị quyết về thành lập phường Xuất Hóa, phường HuyềnTụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập thành phố Bắc Kạn.

 

Để góp phần hình thành diện mạo của thành phố, trong thời gian qua thị xã Bắc Kạn đã được  tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm. Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 24/NQ-TU của Tỉnh ủy, tiến độ các công trình trọng điểm đã được đẩy mạnh, một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc nên một số công trình không thể hoàn thành theo tiến độ đề ra. Cụ thể đó là các dự án trụ sở làm việc hợp khối Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Bắc Kạn; hạ tầng kỹ thuật phần còn lại của khu đô thị phía Nam; khu tái định cư Đức Xuân; nghĩa trang Đon Tuấn, xã Huyền Tụng; Dự án khu dân cư Bắc Sông Cầu; các dự án, công trình chỉnh trang đô thị...


Mặc dù khó khăn là vậy song quyết tâm của thị xã Bắc Kạn sẽ phấn đấu ưu tiên hoàn thành 2 công trình trọng điểm trong năm nay đó là trụ sở làm việc hợp khối Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Bắc Kạn (công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020) và việc chỉnh trang đô thị.

 

Đồng chí Hà Thị Hương- Bí thư Thị ủy thị xã Bắc Kạn cho biết: "Từ nay đến cuối năm 2014, thị xã Bắc Kạn sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết số 24/NQ-TU của Tỉnh ủy, tập trung giải quyết những khó khăn còn tồn tại, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tích cực tuyên truyền các bước trong thực hiện đề án xây dựng thành phố Bắc Kạn, phát động các phong trào thi đua trên các đơn vị; hoàn thành việc khảo sát, quy hoạch, sắp xếp chấn chỉnh lắp đặt các biển panô, áp phích, băng cờ khẩu hiệu… trên các trục đường chính đảm bảo mỹ quan đô thị. Hoàn thiện Đề án thành lập hai phường Xuất Hóa, Huyền Tụng và thành lập thành phố Bắc Kạn; đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nâng cấp, chỉnh trang đô thị do thị xã Bắc Kạn làm chủ đầu tư; hoàn thiện lắp đặt chiếu sáng các ngõ hẻm, đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng nơi quy định. Hoàn chỉnh quy chế quản lý đô thị, hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị; tổ chức đợt cao điểm ra quân giải tỏa, cưỡng chế các đối tượng vi phạm trật tự đô thị" .

 

Thời điểm để thị xã Bắc Kạn được công nhận trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo lộ trình không còn nhiều, nhiệm vụ đặt ra đối với cấp uỷ, chính quyền thị xã Bắc Kạn trong việc hoàn thiện các tiêu chí theo quy định còn hết sức nặng nề. Tuy vậy, với sự quan tâm của cấp trên, sự quyết tâm cao cấp ủy, chính quyền và sự đồng tình từ nhân dân, chắc chắn những khó khăn, vướng mắc sẽ được tháo gỡ, sớm hoàn tất các tiêu chí để đưa thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh như kế hoạch đã đặt ra./.
 

Thu Trang