Tập huấn về an toàn – vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp

Thứ Tư, 06/08/2014, 07:02 [GMT+7]
.

Ngày 05/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động thuộc Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức khóa tập huấn về an toàn – vệ sinh lao động cho 100 học viên là người sử dụng lao động, cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp.
Khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp.


Trong chương trình, các học viên tham dự được nghe triển khai các nội dung chủ yếu như: Quán triệt về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn - vệ sinh lao động; tổng quan về hệ thống quản lý an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; những bước cơ bản để triển khai tư vấn hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động… Khóa tập huấn diễn ra đến ngày 06/8/2014./.

Đăng Bách