Chợ Mới: Triển khai nhiệm vụ giảm nghèo những tháng cuối năm 2014

Thứ Tư, 06/08/2014, 07:02 [GMT+7]
.

Sáng 05/8, UBND huyện Chợ Mới đã tổ chức sơ kết công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

 

Hội nghị Sơ kết công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, huyện Chợ Mới đã triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cụ thể: Hỗ trợ 19.378 liều vác xin tiêm phòng cho gia súc; triển khai các chương trình hợp phần hỗ trợ sản xuất với tổng nguồn kinh phí 2,8 tỷ đồng. Khuyến khích việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng với việc đưa vào sản xuất các mô hình trồng chè Shan tuyết, trồng hồng không hạt, trồng cây dược liệu; thực hiện tốt mô hình liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong việc trồng, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn...

 

Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo được hơn 30 tỷ đồng; tổ chức được 07 lớp dạy nghề với số lao động tham gia học nghề là 216 lao động nông thôn; tổ chức tư vấn tại 16/16 xã, thị trấn về chính sách hỗ trợ cho người lao động và các thị trường đi làm việc ở nước ngoài, đã có 37 lao động tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường như: Nhật Bản, Đài Loan…

 

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận về kết quả triển khai công tác giảm nghèo trong thời gian qua, những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Với mục tiêu giảm 536 hộ nghèo, tương đương 5,51% số hộ nghèo toàn huyện (từ 20,43% cuối năm 2013 xuống còn 14,92% trong năm 2014, từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện sẽ tăng cường bám sát cơ sở để chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển cho các xã đặc biệt khó khăn; rà soát, bố trí nguồn vốn cho vay đối với các hộ thiếu vốn sản xuất; tiếp tục thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, an sinh xã hội.../.

 

Bích Ngọc