Ba Bể chú trọng thực hiện chính sách dân tộc

Thứ Tư, 13/08/2014, 13:56 [GMT+7]
.

Thực hiện các chính sách phát triển về công tác dân tộc, huyện Ba Bể đã thu được những thành tựu đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội: Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, đời sống đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện...từ đó góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 

Bám sát chủ trương, chính sách

Với diện tích 68.412ha đất tự nhiên, huyện Ba Bể có 16 đơn vị hành chính (15 xã và 1 thị trấn, với 206 thôn, bản, tiểu khu). Hiện nay, toàn huyện còn 10 xã đặc biệt khó khăn, 2 xã có thôn đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ. Huyện có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, với hơn 49 nghìn người, trong đó, 47 nghìn người là đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) và Kế hoạch quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 của Tỉnh ủy Bắc Kạn. Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể đã ban hành Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX).

 

Đồng thời các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện kịp thời như: Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 268; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18; chính sách cấp ấn phẩm, báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012- 2015 theo Quyết định số 2472; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32…

 

Từ việc triển khai thực hiện dân chủ, nghiêm túc, có trách nhiệm, các chủ trương, chính sách triển khai trên địa bàn huyện những năm qua đã đạt những kết quả thiết thực, đơn cử như: Chính sách hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Ba Bể đã chỉ đạo rà soát thống kê cụ thể các hộ gia đình nghèo thuộc diện được hỗ trợ, do đó, trong 5 năm qua, tổng số nhà được hỗ trợ là 419 nhà cho hộ nghèo.

 

Chính sách tuyển sinh, cử tuyển theo Nghị định số 134/2006 về quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao Đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được xét tuyển đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. Đã xét tuyển sinh, cử tuyển được 115 em, trong đó, cử tuyển vào các trường tạo nguồn 95 em, vào đại học là 25 em, trong số 25 em cử tuyển đại học, đến nay có 20 em ra trường đều đã được bố trí việc làm, cụ thể: Có 10 em làm việc tại các phòng chuyên môn của huyện, 10 em còn lại là giáo viên các trường THPT, THCS và công chức ở các xã; chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú và trường Phổ thông dân tộc nội trú theo Quyết định số 85, đã có 6.183 em được hỗ trợ với tổng số kinh phí hơn 8 tỷ đồng và hơn 99.000 kg lương thực...

Những nỗ lực đạt được

Với truyền thống anh hùng cách mạng, nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể luôn đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển, từng bước ổn định cuộc sống và làm giàu cho quê hương. Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế- xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực: Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2013 đạt 31.028 tấn (cao hơn năm 2009 trên 5.000 tấn); bình quân lương thực đạt 629kg/người/năm, tăng 66 kg so với năm 2009. Bên cạnh sản xuất cây lương thực, đồng bào dân tộc đã chú trọng phát triển các mô hình cánh đồng cho giá trị thu nhập từ 70-100 triệu đồng/ha và phát triển các mô hình vườn - ao - chuồng góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Đàn gia súc gia cầm tính đến 6 tháng đầu năm 2014 tổng đàn đạt 370.020 con trong đó: Số gia súc là 46.970 con cao hơn năm 2009 là 2.702 con; đàn gia cầm 350.050 con, cao hơn năm 2009 là 179.050 con; tổng diện tích trồng rừng trong 5 năm qua thực hiện được 11.563 ha, đạt 129,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

 

Các chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình 30a; Dự án 3PAD và một số chương trình, dự án khác với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho vay phát triển kinh tế và hỗ trợ đầu tư xây dựng được trên 300 công trình giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, điện lưới quốc gia, cấp nước sinh hoạt...

 

Sự đầu tư, hỗ trợ của các chương trình, dự án đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo tại địa phương, cụ thể năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 43,64%, đến nay giảm xuống còn 22,09%, bình quân mỗi năm giảm 5,38%…Hằng năm huyện phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách đối với người có uy tín, mở các lớp tập huấn kiến thức phương pháp hoạt động cho người có uy tín, tổ chức đưa đón 40 lượt người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh bạn; trong 3 năm qua đã tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp tết cổ truyền, ngày lễ và thăm hỏi người có uy tín khi ốm đau với tổng số kinh phí là 234,400 triệu đồng cho 580 lượt người có uy tín; động viên người có uy tín phát huy vai trò trách nhiệm, đầu tàu gương mẫu vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Từ việc hỗ trợ của dự án3PAD tập huấn, dạy nghề thêu, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao huyện Ba Bể có thêm việc làm, tăng thu nhập..
Từ việc hỗ trợ của các chương trình, dự án tập huấn, dạy nghề thêu, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao huyện Ba Bể có thêm việc làm, tăng thu nhập..

Qua việc thực hiện chương trình lồng ghép, khuyến nông, khuyến lâm, xóa đói giảm nghèo đã có những gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển kinh tế, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như: Ông Hoàng Đức Mạnh, thôn Nà Hán, xã Thượng Giáo; bà Lê Thị Hà, thôn Pùng Chằm, xã Mỹ Phương; ông Hoàng Minh Tráng, tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã; bà Triệu Thị Toan, thôn Nà Khuổi, xã Thượng Giáo; bà Trương Thị Dong, thôn Cốc tộc, xã Nam Mẫu... Các tập thể thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, động viên nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế, ngày càng làm giàu cho gia đình, quê hương, điển hình như: Nhân dân các dân tộc xã Hà Hiệu; trường PTDT Nội trú Ba Bể; nhân dân thôn Pác nghè 1, xã Địa Linh…

 

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được quan tâm. Các địa phương trong huyện đều có các già làng, trưởng thôn, bản và những người có uy tín trong dòng họ để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đồng bào, với những đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo của nông thôn mới.../.

Tùng Vân