Triển khai công tác giảm nghèo 6 tháng cuối năm

Thứ Năm, 31/07/2014, 14:18 [GMT+7]
.

Sáng 31/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ. Đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Giảm nghèo bền vững tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã đạt một số kết quả cụ thể như: Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt 74.000 triệu đồng với 2.230 hộ được vay vốn. Đối với chính sách dạy nghề cho người nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, toàn tỉnh đã tổ chức được 30 lớp dạy nghề, đào tạo cho 1.081 người. Giải quyết việc làm mới cho 2.478 lao động, đạt 55% kế hoạch; xuất khẩu lao động được 172 người, đạt 71% kế hoạch. Giải ngân trên 28,1 tỷ đồng hỗ trợ giáo dục - đào tạo.

 

Về chính sách hỗ trợ y tế cho hộ nghèo, tỉnh đã cấp 251.123 thẻ BHYT cho các đối tượng, đạt tỷ lệ 100%. Số lượt người nghèo được khám chữa bệnh đạt 152.291 lượt người. Trong công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, ngành chuyên môn đã tiếp nhận và trả lời 191 vụ việc cho 185 đối tượng; tư vấn 196 vụ việc cho 196 đối tượng. Đối với chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù tại 2 huyện 30a là Ba Bể và Pác Nặm, tổng nguồn vốn sự nghiệp là trên 17,6 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã được các địa phương phân bổ cho công tác tuyên truyền, xuất khẩu lao động; dạy nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, cải tạo chuồng trại... Các dự án như vốn Chương trình 30a, vốn của các tập đoàn hỗ trợ xây dựng hạ tầng huyện nghèo đạt trên 47,6 tỷ đồng...

 

Theo đánh giá, công tác giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm 2014 đã được các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể vào cuộc tập trung, chỉ đạo quyết liệt. Cùng với đó, các chương trình, dự án lớn của Trung ương đã phát huy tác dụng tích cực, giúp cải thiện đáng kể về cơ sở vật chất và các dịch vụ xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ngày càng hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp hoạt động phù hợp...

 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế như: Tỷ lệ giảm hộ nghèo còn chậm. Hộ nghèo giảm chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao do việc làm không ổn định, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; còn bộ phận không nhỏ người dân thiếu ý thức vươn lên thoát nghèo. Công tác kiểm tra giám sát trong 6 tháng đầu năm chưa được tiến hành tốt. Việc báo cáo đánh giá chương trình cấp cơ sở còn lúng túng, chưa thường xuyên, kịp thời do vậy ảnh hưởng đến việc chỉ đạo chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Đào tạo cho nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 đạt thấp so với kế hoạch...


Tại hội nghị, các địa phương đã đề xuất và kiến nghị các nội dung nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo, như: Cần tháo gỡ những vướng mắc trong xuất khẩu lao động tại Pác Nặm (một số lao động Việt Nam tại Ả-rập Xê-út thắc mắc về lương, giờ làm việc). Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng khó khăn, giải ngân các hợp phần hỗ trợ sản xuất. Bảo đảm ổn định an ninh nông thôn, tạo điều kiện cho công tác giảm nghèo. Huy động sự vào cuộc tích cực của đội ngũ tri thức trẻ vào việc lập kế hoạch giảm nghèo tại các huyện 30a. Cần sớm hoàn thành bộ công cụ rà soát, tập huấn cho cán bộ, tuyên truyền cho người dân để có sự đồng thuận, thống nhất cao khi triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo. Tăng cường giao trách nhiệm, phân công cán bộ, tổ chức hội, đoàn thể trực tiếp phụ trách theo dõi lĩnh vực giảm nghèo của từng xã, thậm chí từng thôn, hộ cụ thể...

 

Thực hiện công tác giảm nghèo trong 6 tháng cuối năm 2014, hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của  Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo, đặc biệt là Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) về thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011- 2015; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 11/3/2014 của Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Các ngành, các cấp, các hội đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo; tổ chức tuyên truyền và đổi mới công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp dân cư và người nghèo, nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Tổ chức tốt việc tập huấn cho Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã, phường thị trấn về công tác đánh giá rà soát hộ nghèo theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015; Thông tư số 21/2012/TT - BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm. Tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hỗ trợ kịp thời cho nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, mất mùa...


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Báo cáo cần phân tích kỹ hơn về khả năng giải quyết các chỉ tiêu thoát nghèo từ nay đến cuối năm, đạt hay không đạt theo mục tiêu kế hoạch đề ra, từ đó mới có cơ sở đưa ra các giải pháp đúng đắn. Cần kiểm tra, giám sát kỹ hơn nữa việc sử dụng vốn vay chính sách cho hiệu quả, đúng mục đích. Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực thi chính sách. Các chương trình đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, gắn với xây dựng nông thôn mới. Các hộ khó thoát nghèo do thiếu đất sản xuất cần được các cấp, ngành giúp đỡ giới thiệu để họ tham gia các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp...


Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh cho rằng: Vẫn còn một số địa phương lãnh đạo còn muốn bám nghèo để hưởng chính sách. Việc không giải ngân được các nguồn vốn giảm nghèo, phải trả lại ngân sách là điều cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa khơi dậy được tinh thần thoát nghèo của người dân. Đề nghị các sở, ngành cần nhanh chóng hoàn thiện trình UBND tỉnh bộ tiêu chí rà soát hộ nghèo.../.


Đăng Bách