Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021

Thứ Ba, 02/03/2021, 15:38 [GMT+7]
.

Sáng 02/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến đã nghe đồng chí Hầu A Lềnh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 được xác định gồm: Tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường hoạt động đối ngoại Nhân dân...

Ý kiến đề xuất, kiến nghị của các điểm cầu trực tuyến đã được lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời trực tiếp tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cần tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Làm tốt công tác tuyên truyền tiến trình và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác giám sát và phản biện xã hội cần sát với thực tiễn, thực tế, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.../.

Hoàng Vũ