Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thứ Ba, 02/03/2021, 17:21 [GMT+7]
.

Chiều 02/3, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, hiện nay Ban Dân vận Tỉnh ủy có 15/16 biên chế được tạm giao, gồm 02 phòng chuyên môn là Phòng Dân tộc và Tôn giáo; Phòng Chính quyền – Đoàn thể. Năm 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo kịp thời, đầy đủ. Một số kết quả nổi bật như: Tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 “Năm dân vận khéo”; tổ chức tổng kết Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn hiện nay; biểu dương 42 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020 và sau tổng kết Đề án đã tổ chức 02 hội thảo tại cấp huyện và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 03-KL/TU ngày 10/12/2020 về tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”…

Đồng chí Phan Thị Na- Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Phan Thị Na- Phó Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trong 02 tháng đầu năm, Ban Dân vận đã tập trung tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổng kết công tác dân vận, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021, trọng tâm là “Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”…

Ban Dân vận đề xuất xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy cho Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối Dân vận cơ sở giai đoạn 2021 - 2025"; “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tỉnh giai đoạn 2022- 2025”; “Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2021- 2025”. Đề xuất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền”; xin ý kiến việc tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín năm 2021 và một số nội dung khác.

Ban Dân vận Tỉnh ủy kiến nghị xem xét cho đơn vị thành lập 01 phòng chuyên môn là Phòng Tổng hợp - Dân vận chính quyền; xem xét bổ sung 01 biên chế làm công tác văn thư - lưu trữ; kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ của đơn vị…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Ban Dân vận đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới từng công chức của Ban Dân vận cần tự nâng cao trình độ, năng lực, tiếp cận những văn bản mới để phục vụ công tác chuyên môn hiệu quả hơn; tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai các đề án, kế hoạch một cách kịp thời và có lộ trình dài, đảm bảo chất lượng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; có kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; nắm tình hình Nhân dân thông qua đội ngũ cốt cán, chủ động tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời…/.

N.V