Công tác chuẩn bị bầu cử ở Ngân Sơn

Thứ Hai, 01/03/2021, 16:01 [GMT+7]
.

Nhằm thực hiện tốt các nội dung trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm tiến độ, thời gian, huyện Ngân Sơn đang tích cực triển khai các bước theo kế hoạch.

Huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đồng thời phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thành lập Ủy ban bầu cử, các tổ phụ trách bầu cử, tổ giúp việc, các tiểu ban giúp việc; rà soát cơ cấu và số lượng, phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình, luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, của tỉnh.

Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn, cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử huyện đang tích cực hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác bầu cử bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, thời gian.
Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn đang tích cực hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác bầu cử bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, thời gian.

Đến thời điểm này, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thực hiện xong. Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn đã ban hành kế hoạch công tác bầu cử, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; ấn định số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu theo đơn vị bầu cử, gồm: 10 đơn vị bầu cử cấp huyện; 77 đơn vị bầu cử cấp xã. Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, huyện tăng cường công tác tuyên truyền từ nay đến khi kết thúc cuộc bầu cử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhằm phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân trên toàn huyện.

Dựa trên các văn bản hướng dẫn của cấp trên và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn đã ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Người ứng cử có thể đến Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn, cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử huyện, tại tầng 2 trụ sở HĐND – UBND huyện Ngân Sơn, Khu I, xã Vân Tùng để được hướng dẫn thực hiện hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ ứng cử. Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ ngày 14/3/2021.

Theo lãnh đạo huyện Ngân Sơn, đến thời điểm này huyện đã ban hành kế hoạch bầu cử với mục đích để các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác bầu cử nắm rõ nội dung công việc, trình tự thời gian thực hiện, trách nhiệm và quyền hạn của mình trong quá trình chuẩn bị và triển khai tổ chức cuộc bầu cử. Việc tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, đúng nội dung, trình tự và thời gian theo quy định. Đặc biệt, ngoài việc tổ chức cuộc bầu cử, phải thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện những biểu hiện mất dân chủ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

Trong thời gian tới, nếu nhận được hồ sơ của người ứng cử hợp lệ theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì Ủy ban bầu cử huyện sẽ chuyển hồ sơ ứng cử đến cấp có thẩm quyền để thẩm định và đưa vào danh sách hiệp thương. Đối với số lượng đại biểu HĐND huyện, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 được phân bổ 30 đại biểu, trong đó HĐND huyện dự kiến cơ cấu phân bổ số lượng đại biểu HĐND ở các cơ quan cấp huyện và khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 20 người và các xã, thị trấn 10 người.

Dự kiến về ứng cử trên địa bàn huyện, số đại biểu ứng cử chính thức 50 người, trong đó số lượng đại biểu nữ tối thiểu 18 người; phấn đấu tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐNĐ huyện là người dân tộc thiểu số đạt từ 80% trở lên; phấn đấu số lượng ứng cử người ngoài Đảng tối thiểu 7 người; số lượng người ứng cử dưới 40 tuổi tối thiểu 11 người; số lượng đại biểu tái cử tối thiểu 9 người. Dự kiến số lượng ứng cử đang công tác tại các cơ quan cấp huyện chiếm 70%, cấp xã 30%; số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử 70 người./.


Văn Lạ