Tọa đàm "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật"

Thứ Sáu, 13/09/2019, 14:07 [GMT+7]
.

Sáng ngày 13/9, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố  Bắc Kạnluôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn về xây dựng đơn vị VMTD năm 2019. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Hàng năm, trong từng giai đoạn huấn luyện Đảng ủy luôn chỉ đạo các Chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện; xác định việc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng của mọi cán bộ Đảng viên, chiến sĩ, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ chính trị. Thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, các ý kiến tham gia đóng góp thẳng thắn có trọng tâm trọng điểm. Nhờ đó đã ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã giành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận tìm những nguyên nhân, hạn chế về công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và đưa ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Hồng Hạnh