Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU

Thứ Tư, 18/09/2019, 13:46 [GMT+7]
.

Sáng 18/9, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Các đồng chí Phương Thị Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, được sự quan tâm của cấp ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể nên hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp từng bước được nâng lên. HĐND các cấp cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, đa số các kỳ họp của HĐND các cấp được tổ chức đảm bảo theo đúng luật định, có chất lượng; cơ bản các Nghị quyết do HĐND ban hành đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn, được phổ biến, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân. Cơ bản kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND các cấp đảm bảo cụ thể, khả thi, đúng quy định của pháp luật. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND các cấp tổng hợp đầy đủ, kịp thời chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU còn một số tồn tại như: Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đối với hoạt động của HĐND ít được đổi mới. Hoạt động của HĐND ở một số xã còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của các đơn vị, địa phương chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; về công tác thẩm tra, giám sát, việc phối hợp tổ chức kỳ họp…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy Đảng các cấp tăng cường định hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hoạt động của HĐND; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nêu tại Nghị quyết 14-NQ/TU, đặc biệt là những mục tiêu chưa đạt. Thường trực HĐND các cấp cần tăng cường điều hòa, phối hợp hoạt động, phát huy vai trò của các Ban, Tổ đại biểu. Đại biểu HĐND các cấp phát huy vai trò cá nhân, trách nhiệm của đại biểu trong thảo luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp, trong hoạt động giám sát để kịp thời góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương…/.

 

Nông Vui