Pác Nặm sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ Tư, 18/09/2019, 13:57 [GMT+7]
.

Sáng 18/9, huyện Pác Nặm tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong 10 năm qua, huyện Pác Nặm đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức giáo dục cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang huyện và nhân dân về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Qua đó, nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh được thực hiện có nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo huyện Pác Nặm tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
Lãnh đạo huyện Pác Nặm tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Theo đó, toàn huyện đã huy động được hơn 12 nghìn lượt người huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; tuyển chọn gọi nhập ngũ được 661 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Huy động trên 10 nghìn lượt người bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến tất cả các thôn, bản với gần 4.500 lượt người tham gia, thu thập được hơn 4.200 lượt nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa công an và quân sự cấp cơ sở trong đăng ký, quản lý thanh niên độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; dân quân tự vệ; dự bị động viên chưa thực sự chặt chẽ. Việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở một số cơ quan, đơn vị cơ sở chưa sâu, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương có nội dung còn chậm…

Dịp này, huyện Pác Nặm đã khen thưởng 09 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn huyện.../.

Văn Lạ