Na Rì: Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4

Thứ Hai, 23/09/2019, 13:58 [GMT+7]
.

Sáng 23/9, huyện Na Rì tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2019. Tham dự có 42 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

 

Trong 3 ngày (từ 23 - 25/9), các học viên được trang bị kiến thức các chuyên đề về: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phong an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền bên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản về Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên./.

Tùng Vân