Họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộng

Thứ Sáu, 13/09/2019, 10:10 [GMT+7]
.

Sáng 13/9, HĐND tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộng tháng 9/2019. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp đã đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX. Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thường lệ tháng 12/2019 HĐND tỉnh khóa IX.

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức ngày 26/8/2019; Kỳ họp đã thông qua 06 nghị quyết thuộc thẩm quyền (04 nghị quyết chuyên đề, 01 nghị quyết thường kỳ, 01 nghị quyết về công tác cán bộ). Qua tổng hợp phiếu xin ý kiến tại kỳ họp, có 81,17% đại biểu đánh giá tốt; 18,83% đại biểu đánh giá khá về kỳ họp.

Đối với nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ tháng 12/2019 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021, dự kiến sẽ được tổ chức 03 ngày (trước ngày 10/12/2019). Kỳ họp sẽ xem xét và thông qua một số tờ trình dự thảo Nghị quyết như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2020. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. Tờ trình về dự thảo Nghị quyết ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Tờ trình về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn….

Kỳ họp cũng sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thường lệ tháng 12/2019 là kỳ họp rất quan trọng quyết định các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020 và sẽ xem xét thông qua những dự thảo Nghị quyết quan trọng. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án đảm bảo đúng quy định và mốc thời gian. Các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo thẩm tra bảo đảm đúng quy định. Đồng chí lưu ý các dự thảo nghị quyết phải chuẩn bị kỹ đảm bảo cả nội dung và thể thức…Các đơn vị, sở, ban ngành tập trung chuẩn bị tốt mọi công việc thuộc thẩm quyền được giao để tổ chức kỳ họp đạt chất lượng tốt nhất…/.

Nông Vui