Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn lần thứ II

Thứ Sáu, 13/09/2019, 14:06 [GMT+7]
.

Sáng 13/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho Tập thể cán bộ UBMTTQVN tỉnh.
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho Tập thể cán bộ UBMTTQVN tỉnh.

Hội nghị nghe báo cáo về kết quả hoạt động công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm. Theo đó, trong những tháng qua, MTTQVN tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại Hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; tuyên truyền, vận động thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hơn 77 nghìn hộ dân đăng ký đạt gia đình văn hóa…tổ chức chăm lo hỗ trợ các hộ nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội, khảo sát và hỗ trợ làm mới 74 nhà đại đoàn kết; tích cực tổ chức giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền.

Trong 3 tháng cuối năm, MTTQVN tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thăm năm tình hình các tầng lớp nhân dân và tập hợp các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền; tổ chức thành công “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam…

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe và thảo luận về Dự thảo quy chế hoạt động của UBMTTQVN khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh VI, nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Chương trình hành động toàn khóa của UBMTTQVN khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh đã công bố Quyết định khen thưởng “Cờ Thi đua” của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể cán bộ Ủy ban MTTQVN tỉnh là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018; trao 06 Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển” tỉnh Bắc Kạn cho cán bộ lãnh đạo và nguyên cán bộ lãnh đạo của UBMTTQVN tỉnh./.

Hà Nhung